Các dịch vụ miễn phí

  • Lấy xe trả xe cho khách tại nhà
  • Đăng kiểm xe
  • Cà số khung số máy
  • Hỗ trợ tư vẫn vận hành khi xe gặp sự cố trên đường
  • Hỗ trợ sửa chữa các xe tham gia bảo hiểm vật chất, các hãng bảo hiểm